Pagalba

Žemės ūkiui skirtą dyzeliną parduodame ūkininkams ir žemės ūkio bendrovėms, kurie yra gavę VMI leidimus įsigyti žemės ūkui skirtą kurą. Leidimus išduoda regioniniai VMI skyriai. Mūsų klientai, gavę naujus leidimus, informaciją gali įvesti ČIA.


Šildymui skirtą kurą parduodame vartotojams, kurie turi VMI išduotą leidimą šildymui skirto kuro pirkimui. Leidimus išduoda regioniniai VMI skyriai. Mūsų klientai, gavę naujus leidimus leidimus, informaciją gali įvesti ČIA. 


Šildymui skirto kuro gali įsigyti privačių namų savininkai ir įmonės, kurą naudojančios džiovykloms, gamyklų bei siuvyklų šildymui, automobilių dažyklos ir kt. Norint gauti leidimą šildymui skirtam kurui įsigyti, reikia kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją.

• Informaciją apie leidimo išdavimo tvarką rasite ČIA.

• Kartu su prašymu reikia pateikti šilumos gamybos objekto techninio paso arba jo dalies, kuriame yra techninė charakteristika, kopiją ir nurodyti šilumos gamybos objekto galingumą bei per valandą sunaudojamo kuro kiekį.

• Fizinis asmuo, teikiantis prašymą įsigyti žymėto kuro gyvenamojo būsto šildymui, bet negalintis pateikti techninio paso ir nurodyti katilo galingumo, gali remtis praėjusių 12 mėnesių faktiškai sunaudoto kuro kiekiu. Tokiu atveju reikia pateikti kuro sunaudojimo (pagal mėnesius) skaičiavimus.

• Apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, akcizų administravimo skyrius, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo privalo išduoti leidimą.

• Leidimas išduodamas vieneriems kalendoriniams metams.

• Vartotojai, norintys papildomai įsigyti žymėto kuro, turi teisę nepasibaigus leidimo galiojimo terminui pateikti prašymą, nurodydami jo pateikimo priežastis.