Šiuo metu prekiaujame žiemos periodui skirtu A1 klasės dyzelinu, kurio ribinė filtruojamumo temperatūra -26°C ir žiemos periodui skirtu A2 klasės (arktiniu) dyzelinu, kurio ribinė filtruojamumo temperatūra -32°C. Žieminiu dyzelinu prekiausime iki vasario 28 dienos.