Mūsų produktai
Slider
Įmonėms, vežėjams ir degalinėms
ŽŪ bendrovėms ir ūkininkams
Šildantiems namus ir verslo patalpas skystu kuru, grūdų džiovykloms
Įmonėms ir degalinėms
Su daugiafunkciniais priedais, pagerinančiais kuro kokybę

Apie ENERGY

Dyzelino sudėtyje yra Vokietijos chemijos pramonės gamintojo BASF multifunkcinis priedas, kuris:

 • Pašalina nuosėdas iš purkštukų ir palaiko kuro sistemos švarą
 • Apsaugo kuro sistemą nuo korozijos
 • Sumažina dyzelino putojimą
 • Saugo degalus nuo oksidacijos

Švarūs purkštukai padeda lengviau užvesti variklį, variklis dirba tolygiau ir tyliau, pasiekiama maksimali variklio energija.

Apie degalų sezoniškumą

Lietuvos Respublikoje vartojamų degalų privalomieji kokybės rodikliai yra patvirtinti LR vyriausybės 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1-348/D1-1014/3-742. Apibendrinant šiuo įsakymu nustatytus rodiklius, galima išskirti sekančius pagrindinius reikalavimus:

Lietuvoje išleidžiamas į rinką dyzelinas savo sudėtyje privalo turėti ne mažiau kaip 6,5 - 7 % tūrio biodegalų. Žiemos laikotarpiu (gruodžio - vasario mėn.). 1-os ir 2-os klasės arktinis dyzelinas gali būti be biodegalų.

Pagal sezoniškumą dyzeliną galima skirstyti į:

 • Vasarinį, kuris tiekiamas gegužės - rugsėjo mėn. (C klasė). Ribinė filtruojamumo temperatūra ne didesnė kaip minus 5.
 • Pereinamąjį, kuris tiekiamas spalio - lapkričio ir kovo - balandžio mėnesiais (E klasė ir 0 klasė). Ribinė filtruojamumo temperatūra ne didesnė kaip minus 15.
 • Žieminį, kuris tiekiamas gruodžio - vasario mėn.. Žieminis skirstomas į 1-os klasės arktinį (filtruojamumo temperatūra minus 26) ir 2-os klasės arktinį (filtruojamumo temperatūra minus 32).
  Žiemos periodu yra nedraudžiama tiekti F klasės dyzeliną, kurio filtruojamumo temperatūra iki minus 20, tačiau jo sudėtyje privalo būti 7 procentai biopriedo, kas labai padidina užšalimo riziką.

 • Benziną pagal sezoniškumą galima skirstyti į:

 • Vasarinį, kuris tiekiamas gegužės - rugsėjo mėn.. Benzino garų slėgis iki 70 kPa.
 • Žieminį, kuris tiekiamas spalio - balandžio mėn.. Benzino garų slėgis iki 100 kPa.

Kontaktai

Buhalterija
Tel. (8 41) 552 799
faks. (8-41) 540 618
el. p. rasa@soklys.lt

Tepalų prekyba
Tel. 8 687 34 297
Tel. 8 686 85 105
el. p. tepalai@apsaga.lt

Pardavimų skyrius
Tel. 8 602 11 211
Tel. (8 41) 540 017
faks. (8 41) 540 618
el. p. rolandas@soklys.lt

Logistikos skyrius
Tel. (8 41) 398 006
faks. (8 41) 398 006
el. p. bronius@soklys.lt