Slider

Lietuvos Respublikos vyriausybė, palaikydama Europos Sąjungos Žaliojo kurso iniciatyvas, nustatė reikalavimą, kad biopriedai į automobilių kurą būtų maišomi visus metus. Šią žiemą jau prekiaujame Arktiniu dyzelinu, kurio sudėtyje yra 7 procentai sintetinio biodegalų komponento, kuris sutrumpintai žymimas HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). Šis biopriedas neabsorbuoja vandens, todėl esant žemoms temperatūroms, nebus rizikos, kad degalų bake dėl kondensacijos galintis atsirasti vanduo sugadins kurą. Šio biopriedo savybės atitinka aukščiausius žieminio dyzelino reikalavimus, aukštas jo cetaninis skaičius užtikrina lengvesnį variklio užvedimą, išskiriama daugiau energijos, variklis dirba efektyviau.

Dyzelinu su įprastiniu rapsų aliejaus biopriedu RRME prekiausime kovo mėnesį ir visą vasarą, kuomet dyzelino užšalimo rizikos nėra.